Zbliża się wyjątkowy Jubileusz 100 – lecia szkoły

prof. UAM dr hab. Mariusz BrylZapowiedzieliśmy wiele działań związanych ze świętowaniem tego jubileuszu. Wśród wielu propozycji, niezwykle istotne są te, skierowane do młodych, obecnych uczniów szkoły.

Wykłady akademickie to propozycja skierowana właśnie do nich. Mają one nie tylko charakter edukacyjny. Ich celem jest przybliżenie wielu znakomitych absolwentów i zainteresowanie ich osiągnięciami naukowymi.

To niezwykła okazja, by wybitni absolwenci spotkali się z młodszym pokoleniem w murach swojej dawnej szkoły i podzieli się swoją ogromną wiedzą oraz doświadczeniem.

Do grona zaszczytnych absolwentów należy prof. UAM dr hab. Pan Mariusz Bryl - Rocznik Matura 1977.
Jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje go historia sztuki polskiej i europejskiej XIX-XXI wieku, historia metodologii i teoria historii sztuki, współczesna kultura wizualna. Prowadzi działalność naukową, zajęcia dydaktyczne, działalność popularyzatorską, wykłady dla zróżnicowanego grona odbiorców.

28 marca 2019 r. uczniowie mieli wspaniałą okazję międzypokoleniowego spotkania. Specjalnie dla nich Pan Profesor przygotował wykład akademicki na temat : „ Podstaw analizy dzieła sztuki, obraz jako fenomen psychologiczny i jako medium narracyjne”. Po którym, w swobodnej i koleżeńskiej formie, młodzież miała okazję na przedyskutowanie tematu. To było ciekawe doświadczenie, a zaangażowanie młodzieży widać na załączonych zdjęciach. Warto podążać za takimi postaciami i wierzyć w swój sukces!