100-lecie szkoły

16 pinauguracjaaździernika 2018 roku o godz. 11.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni odbędzie się spotkanie inaugurujące obchody 100-lecia polskiego gimnazjum i liceum we Wrześni.

Podczas tego spotkania zaprezentujemy harmonogram obchodów naszego jubileuszu, przybliżymy przebieg planowanych wydarzeń, w tym wydarzenia głównego przewidzianego na 8 czerwca 2019 roku.
100-lecie naszej Szkoły zbiega się ze 100-leciem Niepodległej Polski. Wychowana w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i przynależności do społeczności lokalnej, społeczność naszego Liceum pragnie aktywnie i godnie uczcić obie rocznice.
Szanujemy bohaterów narodowych i ojczysty język, jesteśmy dumni z naszej lokalnej historii. Życie społeczności szkolnej kształtuje to, co dzieje się w środowisku lokalnym, z którym jesteśmy związani wspólnotą celów.
Zapraszamy zainteresowanych na inaugurację obchodów 100-lecia naszej wspólnej Szkoły.

Dyrekcja i grono pedagogiczne